Żłobek "Elementarz Przyjazny Rodzinie" w Namysłowie

ul. Braterska 7, 46-100 Namysłów

e-mail: zlobek.namyslow@epr.edu.pl
tel: 573 443 699

Organ prowadzący:

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz"

ul. Studencka 18
40-743 Katowice
e-mail: sekretariat@elementarz.edu.pl
telefon: 32 252 79 38

Numer konta: 14 8591 0007 0330 0920 8543 0027