Opłaty za żłobek

OPŁATY W ŻŁOBKU INTEGRACYJNYM W NAMYSŁOWIE

  • jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 300,00 zł;
  • miesięczna opłata stała* w kwocie 400,00 zł + opłata za środki higieniczne** 100,00 zł;
  • dzienna opłata za wyżywienie w kwocie 12,00 zł.

 

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA WSKAZANE PONIŻEJ KONTO BANKOWE
Dane do przelewu:

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz",
ul. Studencka 18, 40-743 Katowice
Nr konta: 14 8591 0007 0330 0920 8543 0027

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:
Żłobek Namysłów, miesiąc, imię i nazwisko dziecka.

* w przypadku dzieci zamieszkałych poza Gminą Namysłów miesięczna opłata stała wynosi 700,00 zł + opłata za środki higieniczne 100,00 zł, o ile nie zostanie zawarte porozumienie międzygminne w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dziecku w Żłobku;
**w przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 10 dni w danym miesiącu kolejna opłata za środki higieniczne zostaje pomniejszona o 50%

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata stała nie podlega zwrotowi. Podpisanie umowy ze Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu i wysokości opłat. Żłobek zastrzega możliwość zmiany cen.