Pytania

  • W jakim wieku są przyjmowane dzieci do żłobka?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 art. 7.1 „Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.”

  • Jakie będą godziny otwarcia żłobka?

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30. Godzina poranna może ulec zmianie na wcześniejszą, w zależności od preferencji większości rodziców.

  • Czego dotyczy opłata wpisowa?

Opłata wpisowa w kwocie 300,00 zł gwarantuje miejsce w żłobku i traktowana jest jako podpisanie umowy wstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia dziecka i nie jest pobierana ponownie w kolejnym roku uczęszczania dziecka do żłobka.

  • Co obejmuje kwota na środki higieniczne?

Kwota za środki higieniczne dotyczy wszystkich kosztów związanych z higieną. Pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżające, kremy, pasty do zębów itp. Żłobek zapewnia wszystkie niezbędne środki, rodzic nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

  • Czy rodzic będzie zobowiązany do dostarczenia wyprawki, w tym materiałów dydaktycznych?

Podstawową wyprawkę dla dziecka, czyli zapasowe ubranka, pidżamkę, kapcie, smoczek, kubeczek niekapek/butelka-bidon, jeśli maluch korzysta – dostarcza rodzic. Natomiast wszystkie środki dydaktyczne i inne materiały, pościel i środki higieniczne zapewnia żłobek.

  • Ile dzieci przypada na jednego opiekuna?

Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 na jednego opiekuna przypada 8 dzieci – powyżej 1 roku życia, a do 1 roku życia – 5 dzieci.

  • Jak długo dziecko może przebywać w żłobku?

Dziecko może przebywać w żłobku do 10 godzin w ciągu dnia.

  • Czy w przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata dzienna za wyżywienie jest odliczana?

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do dyrektora lub opiekuna grupy do godz. 7.30 w danym dniu, opłata za dzienne wyżywienie dziecka nie zostanie naliczona.