Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO W NAMYSŁOWIE

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2.  Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach* 7:00 – 17:00. Żłobek jest czynny przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych przez dyrektora Żłobka.

  Regulamin żłobka z najważniejszymi informacjami organizacyjnymi do pobrania TUTAJ.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 • Nabór dzieci do Niepublicznego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie odbywa się przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc w poszczególnych grupach.
 • Rodzic/ opiekun prawny wypełnia Formularz Zgłoszenia dziecka – kartę można pobrać ze strony internetowej żłobka lub wypełnić zgłoszenie on line.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia Dyrektor Żłobka kontaktuje się z rodzicem/ opiekunem prawnym i przedstawia możliwości przyjęcia.
 • Rezerwacja miejsca dziecka w żłobku następuje po zatwierdzeniu przez Dyrektora Żłobka możliwości przyjęcia dziecka oraz uregulowaniu jednorazowej kwoty wpisowej w wysokości 300,00 zł.
 • Po złożeniu/ przesłaniu Formularza Zgłoszenia dziecka oraz opłaceniu kwoty wpisowej następuje podpisanie stosownej umowy z rodzicem/prawnym opiekunem oraz dopełnienie pozostałych formalności.
  ————————————————————-
 • Informacje o opłatach za żłobek TUTAJ.
  Najważniejsze dokumenty TUTAJ.Niepodpisanie umowy przez rodziców dziecka lub nieuiszczenie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z listy oczekujących na miejsce w Żłobku.

*godzina poranna może ulec zmianie na wcześniejszą, w zależności od preferencji większości rodziców